Home Sustainability
Over ons

Sustainability

Duurzaamheid is een belangrijk thema dat steeds meer aandacht krijgt binnen het bedrijfsleven. Ook in de logistieke sector realiseren bedrijven zich het belang van duurzaam ondernemen. Voor logistieke bedrijven is het implementeren van een duurzaamheidsbeleid steeds belangrijker, zo wordt ook de CO2-footprint steeds belangrijker. Toch draait een goed duurzaamheidsbeleid vandaag niet alleen om beschermen van het milieu, ook het hebben een positieve impact te hebben op de maatschappij wordt steeds belangrijker.

Bij ODTH wordt al jaren gewerkt aan duurzame bedrijfsvoering, met daarbij 3 belangrijker pijlers: Sociaal, Economisch en Ecologisch. Om verbetering te borgen en ons zelf te motiveren om het duurzaamheidsbeleid te verbeteren, neemt ODTH regelmatig deel aan duurzaamheidscharters. Op deze manier stellen we steeds nieuwe en ambitieuze doelen.

People

Bij ODTH is het belangrijk dat alle medewerkers een veilige en zekere werkplek hebben, er wordt zoveel mogelijk gewerkt met eigen personeel. Dit is in de logistieke sector, waar de volumes en zo de nood aan personeel verschillen van dag tot dag, niet vanzelfsprekend.

Het is voor ODTH een kernwaarde om zoveel mogelijk met eigen personeel te werken dat een goede interne opleiding heeft genoten, dit is één van de belangrijke pijlers van het Duurzaamheidsbeleid van ODTH.

ODTH voert op regelmatige basis een stakeholderanalyse uit om hier concrete acties tegenover te zetten, op deze manier onderhouden we een goed overzicht en nemen we wanneer nodig contact op met onze stakeholders.
Het is al jaren onze werkwijze om duurzame relaties op te bouwen met onze stakeholders.

Lees meer over wie wij zijn

Planet

Ondernemen met voldoende zorg voor de planeet is geen gemakkelijke opdracht. Toch probeert ODTH dit naar haar volste vermogen te doen.

Zo zorgt de uitbating van grote magazijnen al snel voor een grote energie vraag, die vraag tracht ODTH zo veel mogelijk zelf te bedienen met groene stroom van eigen zonnedaken.

Momenteel is al bijna 50% van de geschikte dakoppervlakte voorzien van fotovoltaïsche zonnepanelen. De ambitie is er om dit percentage in 2024 aanzienlijk te verhogen.

In de toekomst staan er nog tal van projecten op de agenda om ODTH duurzamer te maken,

• Engagement in duurzame projecten,
• Uitbereiding van eigen groene stroom productie,
• CO2-footprint reductie

Charter Participation

ODTH neemt jaarlijks deel aan het Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen van VOKA, op deze manier worden er elk jaar nieuwe doelstellingen opgemaakt en wordt de continue verbetering van onze duurzame bedrijfsvoering gewaarborgd.

Het charter baseert zich op de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigede Naties, de SDG’s. Het doel van het charter is om de acties voldoende te spreiden over de verschillende SDG’s. Hierdoor richten de acties zich op alle facetten van duurzaamheid, van CO2 reductie tot personeelsbetrokkenheid.

Het behalen van de doelstellingen wordt door een jury beoordeeld, ondertussen behaalden ODTH al meer dan 10 keer haar doelstellingen.

In 2020 werd de inzet en het werk rond Duurzaamheid door VOKA –Mechelen-Kempen, beloond met de prijs van duurzame onderneming van het jaar.