Home Certifications

Certifications

ODTH is trots op zijn status als First Class Logistics provider. Om  aan deze zelf opgelegde strenge eisen te voldoen heeft ODTH zijn eigen management systeem QESHAS ontwikkelt (Quality, Environment, Safety, Health and Security). Dankzij onze kwaliteits- en veiligheidsorganisatie en cultuur kan ODTH de hoogste kwaliteit garanderen in verschillen logistieke takken. ODTH monitort zijn logistieke processen startend van een risico gebaseerd aanpak en kan op deze manier ervoor zorgen dat er niet enkel aan logisteke KPIs wordt voldaan, maar dat eveneens doelstellingen rond kwaliteit, veiligheid en milieu worden behaald.

De afkorting staat voor Quality, Environment, Safety, Health Assurance. De bedoeling is om uniformiteit te bereiken binnen de volledige organisatie.

Het QESHA managementsysteem van ODTH is van toepassing op de logistieke verwerking (laden, lossen, opslag onder verschillende temperatuurscondities, casepicking, orderverwerking en verpakkingsherwerking) van goederen (waaronder geneesmiddelen en
gevaarlijke producten) voor transport over land en water.

ISO 9001

ISO 9001, een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement, speelt een cruciale rol bij het waarborgen van consistentie, betrouwbaarheid en klantgerichtheid.

De ISO9001 norm bevordert een cultuur van continue verbetering en stimuleert medewerkers om actief deel te nemen aan het identificeren van kansen voor verbetering en het implementeren van innovatieve oplossingen. Dit leidt tot een lerende organisatie die zich voortdurend aanpast aan veranderende marktomstandigheden en strengere klanteisen.

Guidelines on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use

GDP omvat strikte richtlijnen en normen die de kwaliteit, veiligheid en integriteit van farmaceutische producten gedurende de gehele distributieketen waarborgen.

Een GDP-certificaat dient als een bewijs dat een bedrijf voldoet aan de hoogste normen voor distributiepraktijken in de farmaceutische sector. Het certificaat bevestigt dat het bedrijf beschikt over de nodige infrastructuur, processen en controlesystemen om ervoor te zorgen dat farmaceutische producten onder optimale omstandigheden worden opgeslagen, behandeld en gedistribueerd.

Good Manufacturing Practice (GMP) guidelines
Medical devices regulation – ISO 13485

ODTH beschikt niet over een afzonderlijk ISO certificaat voor medical devices. Door de combinatie van het ISO9001 en het GDP certificaat voldoet ODTH echter wel aan de normen die hieraan gelinkt zijn.

FAVV

Deze vergunning, verstrekt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, bevestigt dat we voldoen aan strenge normen en voorschriften op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne. We werken nauw samen met het FAVV om ervoor te zorgen dat onze operationele processen en faciliteiten voldoen aan de hoogste normen van de voedselindustrie. Met deze vergunning kunt u erop vertrouwen dat uw producten in veilige handen zijn tijdens het transport en de opslag, terwijl we de integriteit van de voedselketen waarborgen.

BIO

Opslag van verpakte Bio goederen voor derden. Dit certificaat betekent dat we voldoen aan strikte normen voor de opslag van biologische producten Onze site in Rumst is zorgvuldig gecontroleerd en goedgekeurd volgens biologische richtlijnen, waarbij we ervoor zorgen dat uw biologische producten gescheiden en correct worden opgeslagen.

AEO (Authorised Economic Operator)

Het AEO-Certificaat (Authorised Economic Operator) is een certificaat dat door de Douane wordt afgegeven aan bedrijven die internationaal actief zijn. Een AEO certificaat biedt bedrijven voordelen in het internationale handelsverkeer, zo worden ze bijvoorbeeld minder streng gecontroleerd bij grensoverschrijdende handel waardoor het oponthoud bij grenzen afneemt. Om de status van Authorised Economic Operator te krijgen moet een bedrijf aan een aantal veiligheidscriteria voldoen.

ODTH beschikt over een AEO certificaat voor zowel douane vereenvoudigingen als veiligheid.

TAPA (Transported Asset Protection Association)

TAPA (Transported Asset Protection Association) biedt een wereldwijd erkend certificeringsprogramma dat specifiek gericht is op het waarborgen van de veiligheid en beveiliging van goederen tijdens het transport en de opslag.

Een TAPA-certificering bevestigt dat een bedrijf voldoet aan de strengste normen en beste praktijken op het gebied van beveiliging in de logistieke keten. Het certificaat toont aan dat het bedrijf robuuste beveiligingsmaatregelen heeft geïmplementeerd om waardevolle ladingen te beschermen tegen diefstal, sabotage en andere criminele activiteiten.

Seveso

Het SEVESO-certificaat is een belangrijk document voor chemische bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en processen. Het certificaat is vernoemd naar de Europese SEVESO-richtlijn, die is ontwikkeld om de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te beheersen en te minimaliseren.

Het certificaat dwingt bedrijven om een gedegen veiligheidsbeheersysteem te implementeren en risicoanalyses uit te voeren. Hierdoor worden bedrijven gedwongen om kritisch naar hun processen, installaties en veiligheidsmaatregelen te kijken en eventuele zwakke punten aan te pakken. Dit leidt tot een verhoogd bewustzijn van veiligheid en helpt bedrijven om de kans op zware ongevallen te verminderen.

ISO14001

ISO 14001, een internationale norm voor milieumanagement, biedt FMCG-bedrijven de nodige richtlijnen en kaders om hun milieu-impact te beheren en te verminderen.

Allereerst helpt het certificaat hen om een sterke reputatie op te bouwen als een milieubewuste organisatie die zich inzet voor duurzaamheid. Het toont aan dat ze voldoen aan internationale normen en streven naar milieubescherming in hun bedrijfsvoering.