Home Case Studie: Pharma
Pharmaceutische goederen via de binnenvaart

Case Studie

Probleemstelling

Een producent van API was naar aanleiding van de exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op zoek naar een nieuwe locatie om zijn goederen te ontvangen in de Europse Unie. De goederen kwamen oorspronkelijk via containers uit de US binnen in het Verenigd Konikrijk en werden vervolgens met de vrachtwagen verder verdeeld. Aangezien de goederen op deze locatie in ontvangst werden genomen in de Europse Unie was er nood aan specifieke vergunningen (import API, stockage API).

Resultaat

ODTH implementeerde samen met de klant en de freight forwarder een oplossing waarbij de goederen via de binnenvaart tot in Willebroek worden aangeleverd. ODTH zorgde voor de nodige vergunningen zodat de goederen vlot geïmporteerd kunnen worden in de Europese Unie.

Deze oplossing resulteerde in de volgende voordelen voor de klant:

1

Verminderen van vertragingen en congestie

Door gebruik te maken van de inland terminal kon onze klanten de efficiëntie van het goederenvervoer verbeteren. Containers kunnen snel vanuit de zeehaven naar de inland terminal worden getransporteerd, waardoor vertragingen en congestie op de wegen worden verminderd. De unieke ligging van onze DC in Willebroek zorgt ervoor dat er geen voor of na transport met een vrachtwagen meer nodig is.

2

Duurzaamheid bevorderen

Door het goederenvervoer te consolideren en te verschuiven naar  binnenvaarttransport, dragen onze klanten bij aan de vermindering van de milieu-impact. Het verminderen van het aantal vrachtwagens op de weg leidt tot minder uitstoot van broeikasgassen en bevordert duurzaamheid in de supply chain.

3

Kostenoptimalisatie

Het gebruik van een inland terminal stelt onze klanten in staat om kosten te besparen op langeafstandstransporten. In plaats van vrachtwagens rechtstreeks tussen de zeehaven en het achterland te laten rijden, kunnen de containers worden geconsolideerd en overgebracht naar de inland terminal. Na het lossen kunnen de goederen efficiënter worden verdeeld over vrachtwagens of treinen voor het verdere transport.

4

Vergunning

ODTH ging samen met de klant op zoek naar de correcte vergunningen voor de invoer en de opslag van de APIs. Door gebruik te maken van de importvergunning van ODTH diende de klant geen eigen Belgische BTW nummer aan te vragen om de goederen te importeren.