Home Case Studie: City Logistics
Innovatieve start met microhub belevering in stad Mechelen

Case Studie

Het Mechels stadsbestuur heeft de ambitie om tegen 2030 naar zero-emissie stadsbelevering te gaan. De stad zoekt via verschillende projecten uit hoe deze ambitie het beste kan bereikt worden en sloot een convenant af met 29 bedrijven om het doel te bereiken, ODTH tekende als logistieke partner mee dit covenant.

In een eerste proefproject worden pakketjes van verschillende leveranciers verzameld in de CiityHub van ODTH in industriepark Mechelen-Zuid. Van daaruit vertrekt een volgeladen elektrische bestelwagen naar het stadscentrum, waar de bestelwagen als een mobiele hub dienstdoet voor ECOkoeriers. Op die manier kan sneller en in grotere hoeveelheden geleverd worden aan handelaars in de binnenstad.

De casestudie resulteerde in de volgende voordelen:

1

Duurzaamheid

De consolidatie van goederen draagt bij aan duurzame stadslogistiek en vermindert de negatieve impact op het milieu. Door het verminderen van verkeer, congestie en uitstoot dragen we bij aan een groenere en leefbaardere stad.

2

Samenwerking

Binnen de CityHub zijn er talloze mogelijkheden voor samenwerking en netwerkvorming tussen verschillende bedrijven en logistieke dienstverleners. Dit bevordert synergieën, kennisuitwisseling en innovatie binnen de stadslogistiek.

3

Veilige locatie

Door goederen te centraliseren in een centrale hub voor de consolidatie zijn de handelaren zeker van een veilige ontvangst van hun goederen. De handelaar is vanaf het moment van de levering in de hub zeker dat de goederen in goede handen zijn.

4

Verhuur op maat

Verhuur van op maat gemaakte SME-boxen (vanaf 60m²) van handelaren. De huurder staat zelf in voor de organisatie van de opslag in zijn box, welke tijdens de openingsuren van de site toegankelijk is voor de huurder. Op deze manier kan de handelaar zijn (dure) winkelruimte 100% benutten.

Verplaatsing naar Mechelen-Noord:

Na een eerste testfase in de voormalige ODTH in Mechelen-Zuid werd de CityHub verplaatst naar het ODTH magazijn in Mechelen-Noord. In de toekomst kijkt ODTH ook nog naar andere locaties om dit concept verder uit te breiden.

 

 

“Met de uitbreiding van de autoluwe zone zijn zulke innovatieve projecten cruciaal om samen met handelaars uit te proberen en zo tot een sterk economisch centrum te evolueren, waarin logistiek toch voor 10% meespeelt in de mobiliteitsstromen.”