Home Case Studie: Chemicals
Chemicals via de binnenvaart

Case Studie

Probleemstelling

Een chemische producent was op zoek naar een locatie om zijn verschillende goederen te consolideren. De goederen werden via vrachtwagens onder T1 naar een locatie in het binnenland verscheept. Bepaalde goederen konden niet gestockeerd werden bij de leverancier en andere flows werden nog extern behandeld door maatwerkbedrijven.

De producent ging op zoek naar een nieuwe leverancier waarbij de verschillende stromen gebundeld konden worden.

Doelstellingen:

Verminderen van vertragingen en congestie

Door gebruik te maken van een inland terminal kunnen onze klanten de efficiëntie van het goederenvervoer verbeteren. Containers kunnen snel vanuit de zeehaven naar de inland terminal worden getransporteerd, waardoor vertragingen en congestie op de wegen worden verminderd. De unieke ligging van onze DC in Willebroek zorgt ervoor dat er geen voor of na transport met een vrachtwagen meer nodig is.

Duurzaamheid bevorderen

Door het goederenvervoer te consolideren en te verschuiven naar  binnenvaarttransport, dragen onze klanten bij aan de vermindering van de milieu-impact. Het verminderen van het aantal vrachtwagens op de weg leidt tot minder uitstoot van broeikasgassen en bevordert duurzaamheid in de supply chain.

Kostenoptimalisatie

Het gebruik van een inland terminal stelt onze klanten in staat om kosten te besparen op langeafstandstransporten. In plaats van vrachtwagens rechtstreeks tussen de zeehaven en het achterland te laten rijden, kunnen de containers worden geconsolideerd en overgebracht naar de inland terminal. Na het lossen kunnen de goederen efficiënter worden verdeeld over vrachtwagens of treinen voor het verdere transport.

De casestudie resulteerde in de volgende voordelen:

1

De hoge drempel SEVESO vergunning van ODTH in Willebroek maakte het mogelijk voor de klant om zijn goederen van bij verschillende leveranciers onder één dak te stockeren en zo de complexiteit van zijn logistieke keten te verminderen.

2

De VAS activiteiten van ODTH maakte het mogelijk voor de klant om zijn VAS activiteiten in het magazijn uit te voeren en zo transporten te vermijden van en naar het maatwerkbedrijf.

3

Het gebruik van de douane vergunningen van ODTH maakte het voor de klant mogelijk om minder douane documenten op te stellen en op deze manier de kosten te verminderen.

4

Het gebruik van de terminal bevorderde de duurzaamheid van de logstieke flow en maakte de flows betrouwbaar. De fluctuerende volumes van week tot week kunnen op deze manier efficiënter worden opgevangen zonder risico op demurrage en detention charges.