SOLLICITEREN
Studies


Werkervaring


Talenkennis

(Noteer: zeer goed - goed - voldoende - niet)

ComputerervaringDeze informatie is bestemd om gebruikt te worden in het kader van personeelsadministratie en - beheer, alsmede werkplanning van ons bedrijf, dat de houder van het bestand is. In overeenstemming met de wet van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal deze informatie u worden doorgegeven op uw aanvraag en zal, zo nodig, aangepast worden. Bovenvermelde wet voorziet bovendien de mogelijkheid om het publieke register, dat zich bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer plaatsvindt, te raadplegen.ODTH

Rumst DC
Doelhaagstraat 72
2840 RUMST
+32 3 880 72 60

Luchtfoto-Rumst-Thumb

Willebroek DC
Victor Dumonlaan 13
2830 WILLEBROEK
+32 3 880 72 60

Luchtfoto-Willebroeknew-Thumb

Mechelen-Noord DC
Antwerpsesteenweg 187-189
2800 MECHELEN
+32 3 880 72 60

Luchtfoto-Mechelen-Noord-Thumb

Puurs
Nijverheidsstraat 5
2870 PUURS
+32 3 880 72 60

Luchtfoto-Puurs-Thumb