CORPORATE GOVERNANCE

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

ODTH engageert zich om op een ‘Maatschappelijk Verantwoorde’ manier te Ondernemen. Dit wordt gedaan aan de hand van de 17 Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Waarbij wij een gezonde balans zoeken tussen economische resultaten (PROSPERITY), mensen (PEOPLE) en het milieu (PLANET), middels vrede (PEACE) en samenwerkingen (PARTNERSHIPS).

People

2013-AEO-MVO-Charter2

ODTH streeft naar respect voor elke werknemer, er wordt geen onderscheid gemaakt in afkomst, leeftijd of geslacht. Diverse integratie programma’s lopen voor laaggeschoolde en arbeidsgehandicapten, onder meer de volgende: 

Planet

2015-ISO-14001-certificaat

Er wordt proactief gewerkt rond het beperken van de milieu impact van ODTH als bedrijf. De laatste jaren zijn er verschillende acties en initiatieven geweest die als doel hadden om:

  • Het verbruik van grondstoffen te verminderen (papier, toners, brandstoffen)
  • Energiezuiniger te werken
2013-AEO-MVO-Charter

Deelname Charter

Het behalen van het MVO-charter is een erkenning voor al onze inspanningen die geleverd zijn. Dit is een project van VOKA – kamers van Koophandel Kempen en Mechelen in samenwerking met de provincie Antwerpen. ODTH tracht meer te doen dan het wettelijk verplichte, en zo zijn steentje bij te dragen aan dit project.

 

Al sinds 2008 heeft ODTH verscheidene charters behaald en sinds 2020 mag ODTH zich tevens SDG PIONEER noemen.