MILIEU

Milieubeleid

ODTH tracht op een “groene” manier te ondernemen. Dit wil zeggen dat het milieu één van onze belangrijkste stakeholders is en dat er steeds gezocht wordt naar een evenwicht tussen economie en ecologie. Om dit alles kracht bij te zetten is er een milieuzorgsysteem (op basis van de norm ISO14001:2015) opgesteld dat ons in staat moet stellen om te voldoen aan het wettelijke kader en de doelstellingen die intern bepaald zijn.

Certificering

De sites te Willebroek en Rumst worden regelmatig aan een audit onderworpen en het milieumanagementsysteem wordt geëvalueerd en goedgekeurd door Lloyd’s Register (LRQA). Dit wil zeggen dat ODTH werkt volgens de norm ISO14001:2015.


Onze missie op het vlak van milieu: