Zoeken...

Milieubeleid
ODTH tracht op een “groene” manier te ondernemen. Dit wil zeggen dat het milieu één van onze belangrijkste stakeholders is en dat er steeds gezocht wordt naar een evenwicht tussen economie
en ecologie. Om dit alles kracht bij te zetten is er een milieuzorgsysteem (op basis van de norm
ISO14001:2004) opgesteld dat ons in staat moet stellen om te voldoen aan het wettelijke kader
en de doelstellingen die intern bepaald zijn.
CERTIFICERING

Begin 2015 werden de sites te Willebroek en Rumst aan een audit onderworpen en werd het milieumanagementsysteem geëvalueerd en goedgekeurd door Lloyd’s Register (LRQA). Dit wil zeggen dat ODTH werkt volgens de norm ISO14001:2004.

ISO 14001

MISSIE

Onze missie op het vlak van milieu:

milieu missio statement

error: